BS Plasma

Ved plasmaskæring dannes røg, nitrøse gasser og optisk stråling. Røgen og gasserne udvikles mest på bagsiden af emnet og strømmer ud af snitfugen med en høj hastighed. Med Coral Plasma bord tilsluttet et centralt udsugningsanlæg, trækkes røg og gasser væk fra operatøren, der beskyttes bedst muligt.

 

Det drejer sig om beskyttelse af operatøren og om at kunne skabe de bedst mulige resultater i en optimeret arbejdsproces. Til det bør du vælge arbejdsborde fra Coral, med indbygget udsugning og filtersystem eller som ved BS Plasma bordet, en mulighed for at tilslutte bordet et eksternt centralt anlæg.

preload spinner