Betingelser & vilkår

Betingelser og vilkår

Sidst opdateret: 05. december 2019

Disse vilkår og betingelser ("Vilkår", "Vilkår og betingelser") styrer dit forhold til particulair.dk og particulair.dk, der drives af Particulair ("os", "vi" eller "vores" ).

Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger tjenesten.

Din adgang til og brug af Tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse Betingelser. Disse betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger tjenesten.

Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten accepterer du at være bundet af disse Vilkår. Hvis du er uenig i nogen del af betingelserne, har du muligvis ikke adgang til Tjenesten.


Køb

Hvis du ønsker at købe et produkt eller en tjeneste, der stilles til rådighed gennem Tjenesten ("Køb"), kan du blive bedt om at give visse oplysninger, der er relevante for dit køb, herunder, uden begrænsning, dit kreditkortnummer, udløbsdatoen for dit kreditkort, din faktureringsadresse og dine forsendelsesoplysninger.

Du repræsenterer og garanterer at: Du har den lovlige ret til at bruge kreditkort eller andre betalingsmetoder i forbindelse med ethvert køb; og at de oplysninger, du leverer til os, er rigtige, korrekte og komplette.

Ved at indsende sådanne oplysninger giver du os ret til at give oplysningerne til tredjepart med henblik på at lette gennemførelsen af ​​køb.

Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere din ordre til enhver tid af bestemte grunde, herunder, men ikke begrænset til, produkt- eller serviceadgang, fejl i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, fejl i din ordre eller andre årsager.

Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere din ordre, hvis der er mistanke om svindel eller en uautoriseret eller ulovlig transaktion.

Du kan også ansøge om at betale på baggrund af tilsendt faktura og betale dit køb via bankoverførsel.

Hvis du allerede er en registreret kunde og har en konto hos os, vil du være i stand til at shoppe på dette websted og få den samme kredit som du altid har haft.


Tilgængelighed, fejl og unøjagtigheder

Vi opdaterer konstant vores tilbud om produkter og tjenester på Tjenesten. De produkter eller tjenester, der er tilgængelige på vores Tjeneste, kan være forkert pris, beskrevet unøjagtigt eller utilgængelige, og vi kan opleve forsinkelser med at opdatere oplysninger om Tjenesten og i vores reklame på andre websteder.

Vi kan ikke og garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​oplysninger, inklusive priser, produktbilleder, specifikationer, tilgængelighed og tjenester. Vi forbeholder os retten til at ændre eller opdatere oplysninger og til at rette fejl, unøjagtigheder eller mangler til enhver tid uden forudgående varsel.


Indhold

Vores service giver dig mulighed for at sende, linke, gemme, dele og på anden måde stille visse oplysninger, tekst, grafik, videoer eller andet materiale til rådighed ("Indhold"). Du er ansvarlig for det indhold, du sender til Tjenesten, herunder dets lovlighed, pålidelighed og passende.

Ved at indsende indhold til tjenesten giver du os ret og licens til at bruge, ændre, offentligt udføre, offentligt vise, gengive og distribuere sådant indhold på og gennem tjenesten. Du beholder alle og alle dine rettigheder til alt indhold, du sender, poster eller viser på eller gennem Tjenesten, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder. Du accepterer, at denne licens inkluderer retten til os til at gøre dit indhold tilgængeligt for andre brugere af tjenesten, som også kan bruge dit indhold underlagt disse betingelser.

Du repræsenterer og garanterer, at: (i) indholdet er dit (du ejer det), eller du har ret til at bruge det og give os de rettigheder og licens som angivet i disse betingelser, og (ii) udstationering af dit indhold på eller gennem Tjenesten krænker ikke privatlivets rettigheder, reklamationsrettigheder, ophavsret, kontraktrettigheder eller andre personers rettigheder.


Konti

Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der til enhver tid er nøjagtige, komplette og aktuelle. Undladelse af dette udgør en overtrædelse af Vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig afslutning af din konto på vores Tjeneste.

Du er ansvarlig for at beskytte det adgangskode, du bruger til at få adgang til Tjenesten og for alle aktiviteter eller handlinger under din adgangskode, hvad enten din adgangskode er hos vores Tjeneste eller en tredjepartstjeneste.

Du accepterer ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal underrette os straks, når du bliver opmærksom på ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Du må ikke bruge som brugernavn navnet på en anden person eller enhed, eller det er ikke lovligt tilgængeligt til brug, et navn eller et varemærke, der er underlagt nogen rettigheder fra en anden person eller enhed, der er andet end dig uden passende tilladelse, eller et navn, der er ellers stødende, vulgært eller uanstændigt.


Copyright-politik

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Det er vores politik at reagere på ethvert krav om, at indhold, der er offentliggjort på tjenesten, krænker enhver persons ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret (“krænkelse”).

Hvis du er ophavsretsejer eller autoriseret på vegne af en, og du mener, at det ophavsretligt beskyttede værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, der finder sted gennem tjenesten, skal du sende din meddelelse skriftligt til opmærksomheden “ Ophavsovertrædelse ”af support@particulair.dk og medtag i din meddelelse en detaljeret beskrivelse af den påståede overtrædelse.

Du kan blive holdt ansvarlig for skader (herunder omkostninger og advokatgebyrer) for forkert gengivelse af, at noget indhold krænker din ophavsret.


Intellektuel ejendom

Tjenesten og dens originale indhold (ekskl. Indhold leveret af brugere), funktioner og funktionalitet er og forbliver Particulairs og dets licensgiveres eksklusive ejendom. Tjenesten er beskyttet af copyright, varemærke og andre love i både Danmark og udlandet. Vores varemærker og varekjole må ikke bruges i forbindelse med noget produkt eller service uden forudgående skriftligt tilladelse fra Particulair.


Links til andre websteder

Vores service kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Particulair.

Particulair har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du anerkender endvidere og accepterer, at Particulair ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller afhængighed af noget sådant indhold, varer eller tjenester tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler dig kraftigt at læse vilkår og betingelser og privatlivspolitikker på tredjepartswebsteder eller -tjenester, som du besøger.


Opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere din konto øjeblikkeligt uden forudgående varsel eller ansvar af en eller anden grund, inklusive uden begrænsning, hvis du overtræder betingelserne.

Ved opsigelse ophører din ret til at bruge Tjenesten øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at afslutte din konto, kan du simpelthen afbryde brugen af ​​Tjenesten.

Ansvarsbegrænsning

Particulair eller dets direktører, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaber er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller straffende skader, herunder uden begrænsning, tab af fortjeneste, data, brug, goodwill, eller andre immaterielle tab som følge af (i) din adgang til eller brug af eller manglende evne til at få adgang til eller bruge Tjenesten; (ii) enhver adfærd eller indhold fra tredjepart på Tjenesten; (iii) alt indhold opnået fra Tjenesten; og (iv) uautoriseret adgang, brug eller ændring af dine transmissioner eller indhold, hvad enten det er baseret på garanti, kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed) eller anden juridisk teori, uanset om vi er blevet informeret om muligheden for sådan skade, og endda hvis et middel, der er beskrevet heri, viser sig at have svigtet af dets væsentlige formål.


Ansvarsfraskrivelse

Din brug af Tjenesten er på din eneste risiko. Tjenesten leveres på "AS IS" og "AS AVAILABLE" basis. Tjenesten leveres uden garantier af nogen art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse eller udførelsesforløb.

Particulair dets datterselskaber, tilknyttede virksomheder og dets licensgivere garanterer ikke, at a) Tjenesten fungerer uafbrudt, sikkert eller tilgængeligt på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle fejl eller mangler rettes; c) Tjenesten er fri for vira eller andre skadelige komponenter; eller d) resultaterne af brug af Tjenesten opfylder dine krav.


Lovvalg

Disse betingelser styres og fortolkes i overensstemmelse med Dansk lovgivning uden hensyntagen til dens konflikt med lovbestemmelser.

Vores manglende håndhævelse af nogen ret eller bestemmelse i disse betingelser vil ikke blive betragtet som en afkald på disse rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i disse betingelser gældende. Disse betingelser udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores Tjeneste og erstatter og erstatter alle forudgående aftaler, vi måtte have mellem os om Tjenesten.


Ændringer

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse Vilkår til enhver tid. Hvis en revision er et materiale, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores service, efter at disse revisioner er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.


Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til disse Vilkår & Betingelser er du meget velkommen til at kontakte os via email kundeservice@particulair.dk