Evolution No-Smoke

Evolution No-Smoke er selvbærende udsugninsarme. De er det bedste og naturlige valg til udsugning af svejserøg, gasser, dampe, aerosoler, oliedampe, støv osv.
 

Evolution no-smoke sugearme er designet og konstrueret i fuld overensstemmelse med gældende love: Sikkerhed på arbejdsstedet ved bortsugning af farlige dampe og forurenende stoffer fra arbejdsmiljøet.
 

De vigtigste fordele:
 

Nem positionering: Rør og sugehoved på Evolution No-Smoke er koblet sammen af specielle udvendige patenterede led, og et fleksibelt ¨rør¨ NO-Smoke Flex, der gør det ekstra let både at bevæge sugearmen, og stille den i den ønskede position. Samtidig har No-Smoke arme, monteret med den originale bæring, 360o rotation.
 

Nem regulering: Evolution No-Smoke’s effektive spjæld, gør det muligt at indstille udsugningen mere præcist end set før, hvorfor de, specielt i de kolde måneder, ikke suger værdifuld varm luft ud af lokalet.
 

Lavere energibehov: Evolution No-Smoke er designet, så luften altid møder mindst mulig modstand indvendigt i armene og specielt i leddene, hvor belastningstabet er langt mindre, end i konkurrerende udsugningsarme. Det giver behov for lavere ventilatoreffekt og giver bedre energibesparelse.
 

Lavere støj: Evolution No-Smoke ¨larmer¨ mindre end andre tilsvarende sugearme, da det geniale design reducerer lufthastigheden kraftigt, og friktion dermed mindskes mest muligt. 

preload spinner