Copyright

Dette websted og dets indhold er underlagt copyright for Particulair - © Particulair 2012. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver omfordeling eller gengivelse af indholdet eller dets dele i nogen form er forbudt andet end følgende:

Du må kun udskrive eller downloade til din lokal harddisk til personlig og ikke-kommerciel brug; Du kan kopiere indholdet til individuelle tredjeparter til deres personlige brug, men kun hvis du anerkender webstedet som kilden til materialet; Du må ikke, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse, distribuere eller kommercielt udnytte indholdet. Du må heller ikke overføre det eller gemme det på noget andet websted eller en anden form for det elektroniske opsamlingssystem.